0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Rekruteringsvragenlijst panel


Hoe vult u de vragenlijst best in?

Lees alle vragen aandachtig. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk. Wat telt, is dat u invult wat u zelf denkt of voelt. Enkel uw opinie is van
belang.

Als u de enquête invult dan geeft u de toestemming aan de stad Antwerpen om uw antwoorden te verwerken voor onderzoek en statistische doeleinden. De onderzoekbureaus en de stad Antwerpen verwerken uw gegevens volgens de privacywetgeving.

Deze verwerking gebeurt op groepsniveau. Dit wil zeggen dat uw antwoorden samen met die van andere deelnemers aan de enquête verwerkt en geanalyseerd worden. Niemand weet dus wat u persoonlijk heeft geantwoord.

Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met Anne Barré via informatieveiligheid@antwerpen.be.

Klik op volgende om verder te gaan.