0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Antwerpse Coronasporter 2020

Bent u een sportieve Antwerpenaar (+18) die sporten al enige tijd tot favoriete vrijetijdsactiviteit rekent. Of bent u een van de vele Antwerpenaars die tijdens de coronamaatregelen is gestart met bewegen of sporten (wat doet een mens anders in deze uitzonderlijke tijden?). Wilt u ons helpen om mee een inzicht te geven in de motivatie en drempels van de Antwerpse (corona-)sporter? Voorzie ongeveer 10 minuutjes om hem helemaal te doorlopen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) gestart.

De privacyverklaring van stad Antwerpen  kan u hier (link naar privacyverklaring) nalezen.

In het kort houdt de privacyverklaring dit in:

Stad Antwerpen zal uw gegevens anoniem verwerken volgens de geldende privacy wetgeving in België. Uw individuele antwoorden worden geanonimiseerd door het extern onderzoeksbureau Made4it, die deze anonieme data doorgeeft aan de stad Antwerpen. De stad Antwerpen is verantwoordelijk (verwerkingsverantwoordelijke) voor deze enquête en de verwerking van uw antwoorden, inclusief de verwerking door het extern onderzoeksbureau.

De verwerking van de anonieme antwoorden door de stad Antwerpen zelf gebeurt niet op individueel niveau, maar op groepsniveau. Dit wil zeggen dat uw antwoorden samen met die van andere deelnemers aan het onderzoek verwerkt en geanalyseerd worden. Niemand weet dus wat u zelf precies hebt geantwoord.

Indien u vragen heeft kan u zich richten tot Anne Baré, informatieveiligheid@antwerpen.be.

Klik op volgende om verder te gaan.