0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Antwerpse Monitor [20.02]


Hoe vul je de vragenlijst best in?

Lees alle vragen aandachtig. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk. Wat telt, is dat je invult wat je zelf denkt of voelt. Enkel jouw mening is van
belang.

Als je de enquête invult dan geef je de toestemming aan de stad Antwerpen om jouw antwoorden te verwerken voor onderzoek en statistische doeleinden. De onderzoekbureaus en de stad Antwerpen verwerken jouw gegevens volgens de privacywetgeving.

Deze verwerking gebeurt op groepsniveau. Dit wil zeggen dat jouw antwoorden samen met die van andere deelnemers aan de enquête verwerkt en geanalyseerd worden. Niemand weet dus wat je persoonlijk hebt geantwoord.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Anne Baré via informatieveiligheid@antwerpen.be.

Klik op volgende om verder te gaan.